Over deze website

Op deze website publiceert de Algemene Rekenkamer de oordelen over de bedrijfsvoering, de financiële informatie en beleidsresultaten in de jaarverslagen van de ministeries. Ook geven we hier onze oordelen bij de Nationale verklaring.  U vindt hier de resultaten van het verantwoordingsonderzoek over de jaren 2011 tot en met 2016 en onze oordelen bij de Nationale verklaring 2016 en 2017.

De oordelen van de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2016 zijn op 17 mei 2017 gepubliceerd op deze website. De volledige resultaten van elk begrotingshoofdstuk zijn beschikbaar als PDF-document op de website van de Algemene Rekenkamer:

Zie voor de resultaten van het verantwoordingszoek over de jaren 2010 t/m 2000 ons archief.

Vragen

Bij vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Ook als u opmerkingen of suggesties heeft bij de (werking van de) website kunt u gebruik maken van het contactformulier.