2016

Rijksbrede onderzoeksresultaten

Bedrijfsvoering

Onderstaande grafiek toont voor ieder ministerie het aantal onvolkomenheden in de bedrijfsvoering dat wij hebben geconstateerd in ons onderzoek naar de bedrijfsvoering over het jaar 2016

Ook hebben wij een onvolkomenheid aangetroffen in de bedrijfsvoering van de Staten-Generaal en in de bedrijfsvoering van Koninkrijksrelaties.

Ga naar de resultaten bedrijfsvoering