2016

Bedrijfsvoering Ministerie van Financiën

Oordeel bedrijfsvoering

De door ons onderzochte onderdelen van de bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën voldeden in 2016 niet aan de gestelde eisen, met name voor wat betreft de bedrijfsvoering van de Belastingdienst. Wij hebben zorgen over de continuïteit van de Belastingdienst op de lange termijn. Wij hebben in totaal acht onvolkomenheden vastgesteld.

Onvolkomenheden

Opgeloste onvolkomenheden

Oordeel totstandkoming bedrijfsvoeringsinformatie

De bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2016 van het Ministerie van Financiën is deugdelijk tot stand gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften met uitzondering van de informatie over inhuur van externen buiten raamovereenkomsten. In het voorgeschreven model ontbreekt informatie over inzet van externe adviseurs voor een bedrag van € 5,4 miljoen.

In ons verantwoordingsonderzoek 2015 maakten wij eveneens een uitzondering ten aanzien van de informatie over inhuur van externen buiten raamovereenkomsten. De uitzondering op ons oordeel in zowel 2015 als 2016 wordt veroorzaakt door een verschil van inzicht in de kwalificatie van uitgaven externe adviseurs op één contract. De uitgaven externe adviseurs in 2015 en 2016 van één specifiek contract zijn door het ministerie aangemerkt als uitbesteding. Wij kwalificeren deze uitgaven als inhuur en daarom hadden deze moeten worden vermeld in de daartoe voorgeschreven tabel. Het betreffende contract is in 2016 door het Ministerie van Financiën beëindigd.