2016

Ministerie van Financiën

Beleidsresultaten

Oordeel totstandkoming beleidsinformatie

Ga naar de resultaten beleidsresultaten

Bedrijfsvoering

Oordeel bedrijfsvoering

Ga naar de resultaten bedrijfsvoering

Financiële informatie

Financiële oordelen en de afhankelijkheid van door derden verstrekte informatie

Ga naar de resultaten financiële informatie