2016

Ministerie van Defensie

Beleidsresultaten

Oordeel totstandkoming beleidsinformatie in het jaarverslag

Ga naar de resultaten beleidsresultaten

Bedrijfsvoering

Oordeel bedrijfsvoering

Ga naar de resultaten bedrijfsvoering

Financiële informatie

Oordeel rechtmatigheid financiële informatie

Ga naar de resultaten financiële informatie