2016

BES-fonds

Beleidsresultaten

Oordeel totstandkoming beleidsinformatie

Ga naar de resultaten beleidsresultaten

Bedrijfsvoering

Oordeel over de bedrijfsvoering

Ga naar de resultaten bedrijfsvoering

Financiële informatie

Oordeel rechtmatigheid financiële informatie

Ga naar de resultaten financiële informatie