2015

Rijksbrede onderzoeksresultaten

Bedrijfsvoering

Onderstaande grafiek toont voor ieder ministerie het aantal onvolkomenheden in de bedrijfsvoering dat wij hebben geconstateerd in ons onderzoek naar de bedrijfsvoering over het jaar 2015

Ga naar de resultaten bedrijfsvoering