2015

Infrastructuurfonds

Beleidsresultaten

Oordeel totstandkoming beleidsinformatie

Ga naar de resultaten beleidsresultaten

Bedrijfsvoering

Oordeel totstandkoming bedrijfsvoeringsinformatie

Ga naar de resultaten bedrijfsvoering

Financiële informatie

Oordeel over de rechtmatigheid van de financiële informatie

Ga naar de resultaten financiële informatie