2013

Onvolkomenheden in relatie tot artikelen

Bij 9 artikelen mogelijk gevolgen van onvolkomenheden

9 artikelen/baten-lastenagentschappen kunnen gevolgen ondervinden van de onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. Bij al die artikelen/baten-lastenagentschappen zijn de fouten of onzekerheden het gevolg van een onvolkomenheid. Bij 2 artikelen zijn daarbij de tolerantiegrenzen overschreden.

In het overzicht financiële informatie per begrotingsartikel (PDF, 791 KB) is te zien welke artikelen het betreft.