2013

Onderzochte prestatie-indicatoren

Voor ons oordeel over de beleidsinformatie hebben we de volgende prestatie-indicatoren onderzocht:

  • Kilometers dijken en duinen dat aan de norm voldoet (artikel 11);
  • Punctualiteit Hoofdrailnet (artikel 16);
  • Geleverde treinpaden (capaciteit die ProRail levert aan vervoerders voor reizigers- en goederenvervoer over het spoor, artikel 16).