Verantwoordingsdag 2017

Op deze website vindt u de oordelen die de Algemene Rekenkamer jaarlijks geeft over de beleidsresultaten, de financiële informatie en de bedrijfsvoering in de jaarverslagen van de ministers. Ook vindt u hier ons oordeel bij de Nationale verklaring over de besteding van EU-geld.

Beleidsresultaten

Heeft beleid de gewenste resultaten?

Financiële informatie

Wordt geld volgens de regels besteed?

Bedrijfsvoering

Zijn zaken goed geregeld bij de departementen?